Test og analyser
Vi er certificerede i en række test- og analyseværktøjer. I blandt vores foretrukne er de forskningsbaserede personlighedstest Hogan, NEO-pir, Reflector Big Five og Savilles testsuite (Wave og Swift).

Når det kommer til målinger af arbejdsmiljø eller team-performance anvender vi gerne LEA (Leadership Equity Assessment), som på et evidensbaseret grundlag hurtigt og nemt måler på de 13 vigtigste performance drivere. LEA’en kan enten bruges til en effektmåling - fx før og efter et udviklingsforløb eller en organisationsændring - eller som en kontinuerlig opfølgning på organisationens eller teamets kultur, engagement og ledelse.

Målingen skaber et afsæt for, at ledere og deres teams i fællesskab kan identificere hvilke aspekter af arbejdet og samarbejdet, der skal bevares, og hvilke der skal forbedres. LEA giver et billede af, hvor lederen skal udvikle sine ledelseskompetencer, hvor teamet skal ændre kultur og vaner, og hvor organisationen generelt skal sætte ind for at sikre effektivitet og engagement.

Hør eventuelt mere om evidensbaseret erhvervstestning i Morten Münsters podcast Adfærd, som vi gæstede i 2021: mortenmunster.com/podcasts/
Ydelser.