Organisationsudvikling
Vi har gennem alle årene været involveret i talrige organisationsforandringer under forskellige overskrifter, f.eks. implementering af nye IT-systemer, sammenlægninger og fusioner, udvikling af forretningsområder mv.
Fælles for dem alle er, at forløbene strækker sig over længere tid og tager mange uventede drejninger set i forhold til den oprindelige plan. Vi er specialister i at designe forløb der kan rumme det planlagte, samtidig med at det uventede der uvægerligt opstår, bliver integreret og anvendt konstruktivt til at kvalificere udviklingen.
Ydelser.