Lederen skal ikke tilte meget til hverken den ene eller anden side, før etiketten vatpik eller diagnosen psykopat luftes langs panelerne og de formelle beføjelsers gennemslagskraft udhules.
Aben følger med
Ny bog af Troels Gottlieb. Udkommer 1. marts 2023
Podcast
Få det til at ske med Troels Gottlieb og Aben
Adfærdsledelse episode 94, Henrik Dresbøll 20. november 2023
arrow
Aben Følger Med
Ledelsesrummet episode 24, med Henrik Eriksen CfL
arrow
Aftenklubben hos Daniel Cesar
1. marts 2023
arrow
Aben under jakkesættet – status og hierarkier på arbejdspladsen.
24 spørgsmål til professoren hos Lone Frank

19 juni 2023
arrow
Fordrag
Aben følger med begær og hierarkier i menneskets psykologi
Menneskets eksistens er nedarvet gennem millioner års evolution, fra primat til jæger-samler til dem vi er i dag. Underliggende homo sapiens skjorte og gode manerer ligger mere end 96% DNA til deling med de øvrige store aber. Vi er ikke guds børn, men biologiske skabninger, gjort af kød, blod og neurokemi svarende til vores evolutionshistoriske forfædre, statusorienterede og evigt opmærksomme på dominans og underkastelse.

Troels Gottlieb retter med dette foredrag fokus på emner, som både psykologiske grundbøger og mainstream ledelsesteori helst undgår, og som vi hver især nødigt identificerer os med, men til gengæld sladrer om at se hos andre.

Magtspil og sociale hierarkier er tabuiserede at forholde sig til og vanskelige at se med det blotte øje. Derfor drages menneskeheden kloden rundt af tydelige tab-eller-vind, sex-og-bedrag og liv-eller-død-dramaer, lige fra Tour de France til Game of Thrones. På den måde studerer vi eksistensens fortrængte temaer i en armslængde. Det være sig erfaringer fra søskendeflokken, skolegården, fodboldholdet – eller fra de leder- og medarbejdergrupper, som vi store dele af vores vågne tid skal håndtere, men i dag mangler sprog og forståelse for.