Ledelsesudvikling
Vi har stor erfaring med ledelsesudvikling – lige fra modulbaserede programmer i større organisationer til kontekstspecifikt arbejde med den enkelte leders, ledergruppes eller virksomheds unikke udfordringer.
For os kan et effektivt ledelsesudviklingsforløb således både baseres på at tilegne sig generelle lederkompetencer og værktøjer eller på fx specifikt visionsarbejde eller strategiimplementering.
Ydelser.