Arbejdsmiljø
Når det kommer til arbejdsmiljø, er det vores overbevisning, at man skal arbejde på at sikre fælles ejerskab og forankring gennem kollektive processer, hvor ledelse og medarbejdere sammen arbejder med at identificere mål og løsninger.
I det offentlige vil vi typisk gøre brug af eksisterende strukturer, fx lokale medarbejder- og arbejdsmiljøudvalg, mens vi i det private typisk fokuserer på at etablere følgegrupper af lignende nøglemedarbejdere. Det gør vi fordi, at arbejdsmiljøarbejdet først kan blive rigtig godt, når det løftes som et fælles ansvar samt at indsatserne løbende evalueres og følges over tid.
Ydelser.