Assessment / Rekruttering
Vi har stor erfaring med at bistå virksomheder i at kortlægge de relevante kompetenceprofiler, og koble disse til vurderingen af lederpotentiale blandt virksomhedens talentmasse eller eksterne kandidater der søger en given stilling. I bestræbelserne på at basere os på et evidensbaseret grundlag, anvender vi gerne personlighedstests, kognitive tests samt casebesvarelser. Assesment er et område vi også både har forsket i og publiceret artikler om.

Læs mere om dette i vores artikel i Psyke & Logos:
Personlighed og jobsucces | Psyke & Logos (tidsskrift.dk)
Ydelser.