Testimonial.
Lederskabsværdivurdering
”Det er en kort og virkelig effektiv survey, hvor den enkelte teamleders og medarbejdernes forståelse af ’rigets tilstand’ stilles op mod hinanden i et simpelt billede.

Vi fik med Gottlieb & Klewes hjælp på bare to timer straks gode diskussioner og fælles aftaler for, hvor vi kunne realisere potentiale for forbedringer.
Og så havde vi, efter min mening, også stor glæde af, at LEA’en fokuserer på performance-indikatorer, og ikke andet. Man kommer ikke til at sidde og diskutere farven på vægen eller om sæben på toilettet dufter rigtigt.”

Lasse Ravn Makne,
CEO Sitecampaign
Testimonial.
Coaching
”Individuel coaching hos Gottlieb & Klewe har igennem to forløb været en virkelig effektiv måde for mig til ikke bare at håndtere mine ledelsesudfordringer, men også til at udvikle mig som leder.

Første gang var jeg lige begyndt som chef for et helt nyt ledelsessekretariat, hvor forvirringen og frustrationen var stor. Coachen hjalp mig med at finde min indre autoritet frem, få skabt ledelsesrummet både opad og nedad og få skabt rammerne for en stærk og engageret afdeling.

Anden gang var det mere det at have en kompetent og solid sparringspartner på ledelse generelt, som jeg nød godt af, og samtidig fik jeg gode redskaber til at få mere ro på i en presset hverdag som leder. Coachen havde et stærkt analytisk blik og en solid forretningsforståelse samtidig med et skarpt blik på de relationelle og menneskelige mekanismer, der kan være på spil.”

Aslaug Kleve Kiertzner,
Ledelsessekretariatschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Testimonial.
Stresshåndtering
”Vi har været utrolig glade for samarbejdet med Gottlieb & Klewe, i forbindelse med et forløb om hvordan vi håndterer arbejdspres og stress i afdelingen for Fundraising & Marketing.

Forløbet var kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og menneskelig indsigt, og vi har især været glade for de meget konkrete værktøjer, vi har fået stillet til rådighed og Troels insisteren på at udfordre og ansvarliggøre både ledelsen og medarbejderne i afdelingen.

Vi er helt sikkert kommet stærkere ud efter forløbet.”

Morten Jørgensen,
chef for Fundraising og Marketing Dansk Røde Kors