Stresshåndtering
Når det kommer til stresshåndtering er vores erfaring, at fælles drøftelser og aftaler om hvordan stress forebygges, bør foregå på baggrund af ekspertbaseret undervisning i, hvordan stress bedst håndteres. Dette i bestræbelserne på at møde tidens udfordringer med at 15 % af de erhvervsaktive danskere, jf. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, føler sig stressede ”hele tiden” eller ”ofte”, samt at andelen af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer er stigende. Vi tilbyder således kurser både for ledere og medarbejdere som giver viden og konkrete værktøjer til at minimere stressomkostningerne, som f.eks. nedsat performance, forhøjet konflikt, mistrivsel, sygefravær og opsigelser.

Læs mere i vores essay i Zetland:
Stress er hverken godt eller ondt. Det er en del af det at være menneske(zetland.dk)
Ydelser.