Kurser
Organisationspsykologi

Målgruppe:
Psykologer (med interesse i det arbejds- og organisationspsykologiske felt)

Varighed:
5 kursusdage

Lokation:
Hauser Plads 32, 2. 1127 København K

Datoer:
4-5/1 (modul 1) + 25-26/1 (modul 2) + 23/2 (opfølgningsdag) 2024

Maks antal deltagere:
8

Undervisere:
Troels Gottlieb & Jeppe Klewe

Pris:
24.500 dkr.
Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne opnår kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling, med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer.
Læringsmål
Deltagerne forventes efter gennemført kursus at være introduceret til:
-
Relevant organisationsteori, herunder teori om organisationers udvikling og ledelse af organisationer.

- Modeller/metoder til identifikation af og arbejde med organisationens magt, autoritets- og samarbejdsrelationer.

- Metoder til at kunne tilrette og gennemføre en kvalificeret og relevant organisationsanalyse inden for et givent område og efterfølgende formidle resultaterne på en etisk forsvarlig måde.

- Metoder til at kunne tilrettelægge og gennemføre en relevant forundersøgelse af organisationen f.eks. i forhold til rammer og vilkår, opgave, organisering, historie, kultur m.m. med inddragelse af dette i opgaveløsningen.

- Metoder til facilitering af udviklingsprocesser i organisationen med relevant fokus på samspillet mellem de strukturelle rammer og vilkår, organisationens aktører og organisationskulturen.

Kursisten forventes efter endt kursus desuden at kunne:
-
Forholde sig refleksivt til sin egen relation til organisationen herunder at kunne formulere sig eksplicit herom.

- Reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere dette på en etisk forsvarlig måde.

- Reflektere over eventuelle samfundsmæssige vilkårs betydning for organisationens behov og udviklingsmuligheder.
Undervisningsform
Undervisningen består ved en vekselvirkning af faglige oplæg og (en høj grad af) deltagerinddragelse.

Kursusdeltagerne introduceres til teori og undervisernes erfaringer som de løbende anvender til analyse af egen organisation eller egne (arbejds- og organisationspsykologiske) arbejdsopgaver, samt eventuelt til at forberede sig på at planlægge mulige interventioner.
Temaer i kurset
- Organisationsformer
- Organisationers ubevidste liv
- Magt, autoritets- og samarbejdsrelationer
- Organisationers udvikling
- Strategiprocesser
- Ledelse af organisationer og forandringer
- Psykologens (kursusdeltagernes) egen (konsultative) rolle
Forberedelse/mellem kursusdage
Som forberedelse forventes deltagerne at:
a) at fremsende en (ganske kort) tekst om ønsket udbytte af kurset

b) at medbringe en case der vedrør egen rolle og/eller en arbejds- og organisationspsykologisk problemstilling fra eget arbejdslivat

c) have læst tekster (svarende til fire timers forberedelse pr. modul)
Litteratur
Litteraturen opgives senest fire uger før kursusstart.
Ydelser.